Sunday, August 14, 2011

Koleksi Raya - Siffon Layer


Siffon Layer Thai Silk

RM 33.00 SAHAJA

slts01


slts02


slts03


slts04


slts05


slts06


slts07


slts08


slts09


slts10



Koleksi Raya - Siffon Layer


Siffon Layer Lycra Kristal

RM 42.00 SAHAJA

sllk01


sllk02


sllk03


sllk04


sllk05


sllk06


sllk07



Kurung Riau



RM 84.00 SAHAJA


kr01




kr02




kr03





kr04




kr05



Kurung Cotton Manik Eksklusif



RM 144.00 SAHAJA






LIGHT PINK
kcmx01


RED
kcmx02



BLACK
kcmx03



SHOCKING PINK
kcmx04


Tuesday, August 9, 2011

Pakej Combo - Beli Baju FREE Tudung


PINK- RM66


BLACK- RM66



SIFFON LINING RM154


SIFFON LINING MANIK- RM142


BLUE- RM60


GREEN -RM60


OPEL-RM166